KÁRNÍK, vinohradnictví & vinařství

* Vinařství rodiny Kárníkovy hospodařící na severním okraji Znojemské vinařské podoblasti v obci Jezeřany-Maršovice

* Filosofie je zaměřena na potenciál moravské krajiny, šetrný přístup, harmonii a preciznost ruční práce

* Úzký sortiment odrůdové skladby, rozmanitost zpracování vlastních  hroznů


Ing. Pavel Kárník

* Absolvent Mendelovy univerzity, obor vinohradnicví a vinařství TÉMA DIPLOMOVÉ PRÁCE ZAMĚŘENÉ NA OBSAH FENOLICKÝCH LÁTEK

* Praktické zkušenosti z odborných praxí, zaměstnání a vlastní poznatky ze svého vinařského projektu

* Držitel certifikátu degustátora - ČSN ISO 8586-2