VINOHRADNICTVÍ  

Naší filozofií je porozumět lokalitě, pochopit specifičnost odrůdy a s pokorou na této půdě hospodařit. Na tomto základě pěstovat zdravé a vyzrálé hrozny jako prvotní surovinu pro vlastní zpracování.

Důraz je kladen na včasné agrotechnické zákroky, zelené práce, vzdušnost a vitalitu jednotlivého keře. Citlivé odlistění a regulace hroznů jako další kvalitativní nástroj produkce.

"Perka" 

  • půda - písčitohlinitá, hnědozem - jílovitá spraš
  • geologie - členité svazky brněnského masívu
    s hlubinnými vyvřelinami
  • klima - severozápadní ochlazující proudění,
    úhrn srážek 490 mm/rok
  • odrůdy - Ryzlink rýnský & vlašský, Frankovka

220 m n. m.                                                                                228 m n. m.